Anmälan till Esbo Lucias följe 2023

Körsångare, solosångare, pop- och rocksångare, instrumentalister och alla andra som vill sprida glädje i mörkret– Välkommen med!


Esbo Lucia är en över 40 årig tradition. I år uppträder Lucia och hennes följe ca 30 gånger runtom i Esbo ca 4-20.12 på serviceboenden, daghem, bibliotek, köpcentrum och julfester.


Sångrepetitioner tisdagar med start 3.10 kl.18.00-19.30.

Plats: meddelas senare

Övningar: 3.10, 10.10, 24.10, 31.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11 och genrep. 2.12.

Kröning: 3.12. i Vindängensalen

Körledare: Thilia Tamminen


Ps. Om du går på Mattlidens gymnasium så kan du få en hel eller halv kurs tillgodo för att delta i kören.

För eventuella frågor kontakta: Sandra Aspelin, ebuf@ebuf.org, tfn 040 510 3345


Personuppgiftspolicy
Powered by Blankett.fi